Voorwaarden tot toetreding bij onze vereniging, conform met onze statuten:
– van het vrouwelijk geslacht zijn
– captain of verantwoordelijke zijn van de dames van een Belgische golfclub
– iedereen die lid wil worden moet eerst een aanvraag indienen bij het bestuur, haar naam ,handicap , adres en de club vermelden waar ze deze functie heeft gehad
– aanvaard zijn door het bestuur, die souverein een beslissing neemt
Om ons te helpen met de verwelkoming van de nieuwe kandidaten, vragen we aan onze leden om onze vereniging voor te stellen aan de nieuwe captains.
De aanvragen zullen, zoals hierboven vermeld, doorgestuurd worden naar de BLAGC.
We informeren jullie dat het bestuur 2 maal per jaar de nieuwe aanvragen bespreekt : op het einde van het seizoen ( november ) en ongeveer 3 weken voor de Algemene Vergadering.